Missie

We zijn ons bedrijf gestart in 1984 met een 1 ha grote biologische dynamische tuinderij, vanuit het ideaal om tot een alternatieve duurzame landbouwmethode te komen. Tuinieren dus met een kruiwagen een spa een hark een hand zaaimachine, werken aan een schone landbouw, een logische keuze, hoewel we geen agrarische achtergrond hadden.

De drijfveer daarvoor was en is nog steeds onze zorg voor het milieu en onze planeet. De eerste signalen voor de verwoestende werking van de mensheid op onze planeet waren al alarmerend genoeg in die tijd, om tot actie te komen. Nu zijn we meer dan 35 jaar verder en de noodzaak om tot verandering te komen wordt met de dag groter en groter.

Pionieren vanuit het niets met het gevoel op zoek te moeten gaan naar alternatieven. Hier ligt dus onze missie, dat wil zeggen dat we er alles aan willen doen om  bij te dragen aan de zorg voor en het voortbestaan van onze planeet, onze leefomgeving en dus het behoud van een toekomst voor de volgende generaties.

De Terp CV is een biologisch landbouwbedrijf van 65 ha. in combinatie met het biologische pompoenenbedrijf De Terp Squashpackers BV. Op de akkers groeien pompoenen, granen, gras/klavers en andere groenbemesters, in vruchtwisseling op 56 ha. Dit is een eenvoudige extensieve vruchtwisseling waarin stikstof en organische stoffen in de bodem worden vastgelegd. Naast akkerbouw is er ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling, in de vorm van hagen, permanent natuurbos 5 ha., natuurvriendelijk oevers, vispaaiplaats, en een paddenpoel.

De Terp CV is een familie bedrijf,  waar de erven met duurzame doelstellingen, het rentmeesterschap voeren over het land, de natuur, en andere bedrijfsmiddelen. De opbrengsten worden volledig geïnvesteerd in uitbreiding en verbreding van de doelstellingen.

De Terp Squashpackers BV is het biologische pompoenenbedrijf, waar pompoenen van zaadje tot supermarkt, jaarrond,  verzorgt  en geleverd worden, door heel Europa. Er wordt jaarlijks 6000 ton opgeslagen  verwerkt en verhandeld.