Duurzaam

Rentmeesterschap is een van de kern waardes van De Terp, rentmeesterschap over wat onze voorouders hebben nagelaten maar vooral ook over de natuur en het milieu wat we met zorg willen doorgeven aan de volgende generaties.

Energie transitie, Eiwit transitie, Co2 opslag, Biodiversiteit, Natuurontwikkeling, Recycling, Waste, People, Fair trade, Afvalwarmte benutting, dit zijn onze aandachtsgebieden waar we tot nu toe aan werken.

Biologisch We boeren biologisch, zoveel mogelijk plantaardig met zo min mogelijk input van dierlijke mest, stikstof en organische stof worden met behulp van zoveel mogelijk groenbemesters en bodembedekking in de bodem gebonden. We ondersteunen zo mogelijk de transitie van dierlijke landbouw naar een plantaardige landbouw en levenswijze, en investeren in uitbreiding van ons biologische landbouw areaal.

We dragen zorg en breiden zo mogelijk uit in de ontwikkeling van natuur, en biodiversiteit. Daarvoor hebben we ondertussen meer dan 30.000 bomen en struiken gepland, (goed voor 960 ton Co2 vastlegging), en ander natuurwaarden gecreëerd zoals waterpartijen  en natuurvriendelijke oevers.

We gaan investeren in een voedselbos landbouw systeem van 4,5 ha. waar we gaan ontdekken hoe we zonder input op termijn een goede output kunnen krijgen. Biodiversiteit wateropslag en Co2 vastlegging zijn hiermee ook gebaat, en zeker ook significant van betekenis.

We gebruiken zoveel mogelijk renewable energie daar waar mogelijk, met onze Pv installaties voorzien we nagenoeg in onze totale energie behoefte, we zijn van het gas af, en 75% van ons wagenpark rijd op zonnestroom. De transitie elektrificatie is nagenoeg afgerond, we rijden met elektrische heftrucks, elektrische auto’s, en zijn zuinig met stroom.

We verwarmen al onze gebouwen met afvalwarmte uit de pompoenen bewaring, onze vijf wooneenheden worden verwarmt met warmtepompen, en leemkachels, en gestookt op hout uit eigen aangeplant bos.

We hebben in onze pompoenen business een vaste keten ingericht met bio telers die van jaar tot jaar bio pompoenen voor ons telen tegen vaste prijzen en afname garantie, we werken aan eerlijke prijzen en langdurige zaken relaties, en zoveel mogelijk transparant.

We hebben al behoorlijk veel bereikt, en zijn evengoed op zoek naar nieuwe missies, en verdere verbeteringen, zijn daar kien op en waar mogelijk en voor de hand liggend schakelen we onze arbeid, kennis, energie en vermogen in om verduurzaming uit te breiden, en te verwezenlijken.